Wat is open source software en is het de moeite waard om een open source CRM-programma te kopen? De antwoorden vind je hier.

De markt voor enterprise software is groot en divers en omvat ook zogenaamde open source oplossingen. In het volgende willen we nader bekijken wat een open source software is en welke voor- en nadelen het heeft. Op deze manier kunnen bedrijven zelf antwoorden of de implementatie van een open-source CRM-programma in hun geval de moeite waard zou zijn. Eerst moet echter worden gedefinieerd wat bedrijfssoftware in het algemeen of CRM-software in het bijzonder eigenlijk is.

Wat is bedrijfssoftware?

In principe kan elke softwaretoepassing die in het operationele gebied wordt gebruikt, worden omschreven als bedrijfssoftware. In de praktijk verdwijnen vaak de grenzen tussen private en corporate software waardoor bepaalde softwareoplossingen, zoals tekstverwerkings- en spreadsheetprogramma’s, zowel privé als zakelijk gebruikt kunnen worden. Bedrijfssoftware kan op verschillende gebieden worden gebruikt. In het tijdperk van digitale transformatie is er voor bijna elke taak in het bedrijf een passende digitale oplossing.

ERP, CRM, DMS & Co

Erp-software stelt bedrijven bijvoorbeeld in staat om al hun eigen processen centraal te controleren en te beheren. Op deze manier kunnen de beschikbare middelen in het bedrijf zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden ingezet. Een Cloud CRM software is op zijn beurt gericht op klantrelatiebeheer. Het stelt bedrijven in staat om alle klantrelatieprocessen te controleren en te optimaliseren. Ook kan voor elke klant binnen het systeem een apart digitaal bestand worden aangemaakt. DMS-software stelt bedrijven in staat om zich over te geven aan het beheer van digitale documenten. Op deze manier kan voor elk operationeel toepassingsgebied een passende oplossing worden gevonden.

Wat is Open Source CRM?

De term “open source” verwijst naar de broncode van een stuk software. In het geval van open source-systemen is dit openbaar, d.w.z. vrij toegankelijk voor iedereen. Dit betekent dat elke persoon met programmeervaardigheden de software naar wens kan aanpassen. Open source systemen zijn vaak gratis; dit hoeft echter niet per se het geval te zijn. Er zijn ook open source systemen die tegen betaling aangeschaft moeten worden. Een open-source CRM is dus een CRM-software waarvan de broncode vrij toegankelijk is.

De voor- en nadelen van open source software

Het gebruik van open source software kan zowel voor- als nadelen met zich meebrengen. Een groot voordeel is dat de software op zichzelf volledig kan worden aangepast en dus op maat van uw eigen behoeften kan worden gemaakt. Dit vereist echter programmeervaardigheden die niet noodzakelijkerwijs in elk bedrijf beschikbaar zijn. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de broncode voor iedereen toegankelijk is. Zo kan ook het argument worden aangevoerd dat beveiligingskwetsbaarheden gemakkelijker in het systeem kunnen worden gevonden, die op hun beurt kunnen worden misbruikt door ongewensten. Tegelijkertijd is er meestal een grote community achter open source-systemen. Zo kan de software regelmatig door tal van, betrokken mensen verder ontwikkeld en geoptimaliseerd worden. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook gaten in de beveiliging worden gedicht. Toch hangt het voortbestaan van een software grotendeels af van het voortdurende werk van de gemeenschap. Op deze manier is het niet mogelijk om te garanderen hoe lang de verdere ontwikkeling zal plaatsvinden. Ook is er meestal geen formele ondersteuning. In het geval van een probleem is het niet mogelijk om een vaste provider hotline te bellen. In plaats daarvan kunnen bedrijven echter vertrouwen op forums & Co. om advies te krijgen van de gemeenschap.

Samenvattend kan worden gesteld dat open source systemen zowel voor- als nadelen hebben. Het is dus niet mogelijk om te generaliseren in welke gevallen het gebruik van dergelijke software wordt aanbevolen. In plaats daarvan moeten bedrijven van geval tot geval beslissen door hun vereisten in de vorm van een vereistespecificatie vast te leggen en de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.