Voor bedrijven in de voedselbranche is het heel belangrijk dat ze kunnen werken met een gedegen hygiënecode. Dat is zelfs van overheidswege verplichtgesteld aan de ondernemers. In deze blog willen we graag het een en ander uitleggen over hoe te werken met een specifieke alom erkende code. De zogenaamde HACCP. Wat dit precies is kun je ontdekken wanneer je verder leest. 

Waarom een code? 

De voor de hand liggende vraag is, waarom een code nu per se nodig is? Dit is zeer belangrijke vanwege het veiligheidsrisico dat samenhangt met de voedselproductie of -bereiding. Mensen kunnen ziek worden wanneer voedsel op een ondeugdelijke manier bereid wordt. Bijvoorbeeld door kruisbesmetting. Dit kan voorkomen wanneer je rauwe kip op een plank snijdt en vervolgens de groente op dezelfde plank gaat snijden, zonder deze op een gedegen manier te reinigen. Een code als de HACCP (ook wel als een protocol te zien op grond waarvan men moet handelen) is precies wat de ondernemer in de voedselbranche nodig heeft om goed te werken zodat mensen niet ziek worden. 

Wat is de HACCP? 

Om erachter te komen wat de HACCP is, raden we je natuurlijk aan om deze blog goed door te lezen, maar ook zeker om de cursus: werken met hygiënecode te doen. In principe is de HACCP een manier om vast te leggen waar de eventuele risico´s in het voedselproductie – of bereidingsproces liggen en wat er tegen te doen is en ook daadwerkelijk gedaan wordt door de ondernemer in kwestie. Je maak via de HACCP een plan van aanpak. Je doet een risico-analyse en op basis daarvan maak je actiepunten. Ook monitor je de kwaliteit van de processen en de producten (voedsel) die ze voortbrengen. Zo zorg je ervoor dat je geen verkeerde handelingen doet waardoor bijvoorbeeld kruisbesmetting (het is een concreet en klein voorbeeld) plaats kan vinden. Zo ontloop je een hele hoop juridische problemen.